Som underviser kan det være svært at afgøre, om man har tag i klassens faglighed, for den lærende og den lade kan med det blotte øje se ens ud. Nu kan et nyt didaktisk redskab gøre gymnasielærere klogere på deres egen praksis, mener lektor Ane Qvortrup, der er lektor på Syddansk Universitet.

Hun har bragt såkaldte small measures til Danmark fra USA. Small measures er hurtige, fokuserede spørgeskemaer, som med få spørgsmål og enkle svarmuligheder indsamler aktuelle data om, hvordan elever arbejder her og nu.

Small measures kan være relevant til at undersøge elevernes indsats, hvis en klasse har faglig fordybelse i matematik, men underviseren er i tvivl om, hvordan eleverne arbejder med opgaverne. Det er ifølge Ane Qvortrup en problematik, der er netop så præcis og afgrænset, som der er brug for i small measures, og derudover har problematikken det rette fokus på proces frem for præstration.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Small Measures
Forfatter: Ane Qvortrup
Institution: Institut for kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Feedback, Inspirationshæfte, Hanne Mølgaard & Ane Qvortrup (red.), VIA Pædagogik og Samfund, s. 34-41
Genre: artikel
Omfang: 7
Årstal: 2016