Enkelte taler med læreren, mange stirrer på pc’en mens flere hvisker med sidemanden. Så gad vide, om eleverne er optagede af formler eller Facebook, mellemkrigsårene eller Messenger?

Som underviser kan det være svært at afgøre, om man har tag i klassens faglighed, for den lærende og den lade kan med det blotte øje se ens ud. Nu kan et nyt didaktisk redskab gøre gymnasielærere klogere på deres egen praksis, mener lektor Ane Qvortrup, der er leder af center for Interdisciplinær Forskning og Udvikling på Syddansk Universitet.

Hun har bragt såkaldte small measures til Danmark fra USA, hvor hun stødte på den nyligt udviklede idé i forbindelse med et forskningsprojekt med den anerkendte professor Paul Cobb. Small measures er hurtige, fokuserede spørgeskemaer, som med få spørgsmål og enkle svarmuligheder indsamler aktuelle data om, hvordan elever arbejder her og nu.

Download PDF →

Fakta

Titel: Small measures kvalificerer undervisningen - interview med Ane Qvortrup
Forfatter: Annette Haugaard
Institution: Institut for kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasieforskning (8), s. 14-16
Genre: formidlingsartikel
Omfang: 3
Årstal: 2016