De gymnasiale uddannelser og fagene har ganske udførlige og ambitiøse mål og læreplaner, men samtidig viser mange af skolerapporterne, at det ofte kan være ganske vanskeligt at føre de mange af målsætningerne ud i livet. Et væsentligt tema i den forbindelse er elevernes motivation og i hvilken udstrækning de involverer sig og engagerer sig i undervisningen. Motivationen er vigtigt for både kvaliteten af elevernes læringsudbytte og for deres mulighed for at gennemføre de mange timers undervisning og hjemmearbejde.

I denne rapportering vil vi fokusere på den del af motivationen, som bliver påvirket af den konkrete undervisning, ikke mindst udvælgelsen af indhold, valg af arbejdsformer og hvordan undervisningen bliver begrundet. Derimod vil vi lade mere overordnede spørgsmål om, hvorfor unge vælger gymnasiet, og hvorfor mange unge tilsyneladende savner motivation for uddannelsen ligge i denne omgang. For den enkelte lærer drejer det sig om, hvordan man kan få eleverne til at involvere sig i det faglige arbejde med stoffet, så læreplaner og mål kan opfyldes og eleverne få et lærings- og dannelsesmæssigt udbytte af gymnasiet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Slutrapport fra følge‐, faciliterings‐ og analyseprojektet vedr. gymnasiefremmede
Forfatter: Lars Ulriksen & Aase Bitsch Ebbensgaard
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Projektrapport
Omfang: 25
Årstal: 2014