Er der sket noget grundlæggende i vores syn på hvad kvalitet egentlig vil sige?

Dette overordnede spørgsmål, danner rammen for artiklens fokus på effekterne af karakterer og karaktergennemsnit som optagelseskrav til de gymnasiale og de videregående uddannelser. Målet med artiklen er at undersøge om en tilsyneladende simpel og tilforladelig indikator som karakterer som optagelseskrav er med til at ændre grundlæggende på det danske uddannelsessystem og vores tilgang til undervisning og læring.

Karakterkrav er et enkelt element i udviklingen af uddannelsesområdet, men det har stor betydning, og det fylder meget i debatten måske fordi det er så enkelt og ikke kræver nuanceret indsigt i fagene eller i læringsdimensionen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Læringsmæssige konsekvenser af karakterer
Forfatter: Lars Ulriksen & Hanne Leth Andersen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet & Roskilde Universitet
Udgivelse: Mona, nr.2, 2015
Genre: artikel
Omfang: 15
Årstal: 2015