Det faglige niveau er faldet, hører man ofte. Det gælder også i England, hvor professor Candia Morgan har undersøgt, hvordan fagligheden i matematik har ændret sig.

Konkret har forskerne analyseret, hvordan opgaverne i det, der svarer til 9. klasses afgangsprøve i matematik, har udviklet sig gennem de seneste tre årtier. ”Vi har undersøgt afgangsprøverne, fordi det er tilgængelig data. Vi ville også gerne have undersøgt undervisning i klasseværelset, men det er svært at undersøge sproget i et klasseværelse for 25 år siden,” siger professoren fra Institute of Education på University College London.

Tendensen er klar. Sproget er blevet mere og mere simpelt. ”Undersøgelser har vist, at sprog er en barriere for at forstå matematik. Derfor har man gennem de seneste 30 år forsøgt at gøre den sproglige del af matematikken mere forståelig,” siger Candia Morgan. Det har man gjort ved på flere parametre at gøre sproget i opgaverne mere enkelt, viser Candia Morgans forskning.

Download PDF →

Fakta

Titel: Simple opgaver gør matematik sværere
Forfatter: Candia Morgan
Institution: University College London
Udgivelse: Gymnasieforskning & NoFa6
Genre: formidlingsartikel
Omfang: 5
Årstal: 2017