Fra d. 14. – 15. maj afholdte Gymnasieforskning seminar med Paul Cobb og Kara Jackson om strategi- og organisationsudvikling med fokus på udvikling af kvalitet i undervisningen.

Seminariet havde til formål at udvikle de deltagende skolers strategi og konkrete arbejde med at realisere deres specifikke indsatsområder for undervisning af høj kvalitet inden for rammerne af gymnasiereformen.

Se og hent slides fra seminaret her.

   Læs Gymnasieforsknings interview med Paul Cobb fra 6. nummer af magasinet.

Læs et interview med Paul Cobb fra SDUs udgivelse On the Definition of Learning.