Frede V. Nielsen peger i sin artikel i denne udgivelse “Sammenlignende fagdidaktik: Genstandsfelt, perspektiver og dimensioner” på, at en fagdidaktisk sammenligning er en sammenligning mellem fag i mange henseender, og at sammenlignende fagdidaktik i et forskningsperspektiv derfor må forstås som en bestræbelse på at undersøge og forstå forskelle og ligheder mellem fag i et didaktisk perspektiv. Ellen Krogh peger i sin artikel i denne udgivelse på den centrale betydning, spørgsmålet om rekontekstualisering har for fagdidaktikken. Jeg vil, med reference til de to artikler, her se på et konkret potentiale ved en sammenlignende fagdidaktisk tilgang – spørgsmålet om muligheden for at ’oversætte’ et fagdidaktisk koncept fra et fag til et andet som en rekontekstualisering. De oprindelige artikler om SFD kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Sammenlignende fagdidaktik – om muligheden for at ’oversætte’ et fagdidaktisk koncept
Forfatter: Finn Holst
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: CURSIV 2013 (7), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 7
Årstal: 2013