Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af Amtsrådsforeningen, Finansministeriet og Undervisningsministeriet som opfølgning på aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen om amternes økonomi i 2000. Udgangspunktet for analysen har været den nuværende gymnasiestruktur og de rammevilkår og forudsætninger, der er gældende for undervisningen og eksamen i indeværende skoleår (1999/2000). Der er især sat fokus på konsekvenserne af overgang fra ugenorm til årsnorm, som blev indført med bekendtgørelsesændringen pr. 15. juni 1999, dels mulighederne for en mere fleksibel skemalægning og dermed færre timeaflysninger og dels mulighederne for generelt at gennemføre flere timer ved planlægning efter årsnorm.

Den økonomiske analyse bygger på nøgletal for skoleåret 1998/99, og lærerlønforbruget til forskellige aktiviteter har derfor baggrund i den arbejdstidsaftale, som er gældende frem til 31. juli 2000. Rapporten omtaler i hovedpunkter en række af de konkrete ændringer af arbejdstidsaftalen, som har virkning fra 1. august 2000, men der er ikke foretaget en samlet vurdering af virkningen af den nye arbejdstidsaftale.

Analysen indeholder følgende hovedpunkter:

  • Den overordnede økonomisk styring
  • Timestyringsmodellen mv.
  • Gymnasiernes økonomi
  • Overgangen til årsnorm
  • Eksamen og årsprøver
  • Lærerarbejdstid til undervisning
  • Udstyrsstandarder
Eksternt link →

Fakta

Titel: Rapport fra arbejdsgruppen om gymnasiernes økonomi og kvalitet
Institution: Undervisningsminsteriet
Genre: Rapport
Årstal: 2000