I foråret 1999 nedsatte Uddannelsesstyrelsen en arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne og kortlægge forhindringerne for at tilrettelægge projektarbejde i naturfag.  Dette hæfte er resultat af gruppens arbejde. Hæftet starter med en kort introduktion til projektarbejde i naturfag. Derefter beskrives i kapitel 2 projektarbejdet, som eleverne har mødt det i folkeskolen, og i kapitel 3 som de vil møde det senere i deres karriere. I kapitlerne 4, 5 og 6 gennemgås de forskellige faser i projektarbejdets forløb, mens kapitel 7 handler om naturfagsprojekter i relation til pensum og eksamen. Kapitel 8 indeholder en række konkrete eksempler på projektforløb i naturfag, og dette kapitel bygger på erfaringerne fra en konference, Undervisningsministeriet afholdt om forsøgsmuligheder i naturfag i august 2000. Det er arbejdsgruppens håb, at dette kapitel kan tjene som inspiration til den måde, hvorpå projektarbejdet kan inddrages i naturfag.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Projektarbejde i naturfag - i det almene gymnasium
Forfatter: Claus Jessen (fagkonsulent)
Institution: Undervisningsministeriet
Genre: Rapport
Årstal: 2002