Denne rapportoversigt omhandler de 28 fagrapporter, der blev udarbejdet af en lang række  gymnasielærere i 2009-2010 for UVM, som en del af et projekt om gymnasiefremmede.  Rapporterne findes på UVM’s hjemmeside (pr 15-09-2010).

Oversigten er tænkt som et inspirations – og arbejdsredskab, der kan lette overblikket over  rapporternes mange konstruktive ideer til at udvikle undervisningsfagligheden i de gymnasiale fag  med specielt blik på de gymnasiefremmedes muligheder for at finde sig til rette og få større udbytte  af undervisningen. Alle 28 rapporter er i det efterfølgende sammenfattet i kortere eller længere ’abstracts’, så man hurtigt kan orientere sig om, hvor man kan finde inspiration til netop ens eget emne/projekt. For hver rapport har vi så vidt muligt noteret: (1) Fag, skoleform og evt. niveau, (2) Rapportens arbejdsgruppe og forfattere, (3) Problemstilling – fokus, (4) Typer af ideer og løsningsforslag

Rapporterne er samlet inden for de fire gymnasiale skoleformer. Det er ikke muligt i en sådan oversigt at yde fuld retfærdighed i forhold til at gengive alle rapporternes utallige gode undervisningsideer. Vi opfordrer derfor til, at man læser de rapporter, der har interesse, i deres fulde ud udstrækning. Vi opfordrer desuden til, at man tillige læser rapporter, der ikke lige er ens eget fagområde.

Mange af rapporterne har generelle overvejelser og ideer, der er anvendelige andre steder end i det pågældende fag. Men oversigten skulle så hjælpe til, at man lettere kan finde det, der er ens interesseområde. En samlet tematisk og selektiv referenceliste følger til sidst. Her er mange af projekternes referencer systematiseret og sat ind, men der vil være flere referencer i de enkelte rapporter.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Oversigt over 28 rapporter om faglighed og gymnasiefremmede til Undervisningsministeriet 2009‐2010 
Forfatter: Aase B. Ebbensgaard, Lars Ulriksen & Christine Holm
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Litteraturoversigt
Omfang: 32
Årstal: 2010