I dette hæfte kan man læse om resultatet af evalueringen af overgange fra hhx og htx til videregående uddannelse som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, offentliggjorde i efteråret 2001. I evalueringen undersøger vi derfor hvad skolerne gør for at styrke elevernes lyst og evne til at vælge og gennemføre en videregående uddannelse. Vi har spurgt uddannelserne hvordan de ser på sig selv, og undersøgt hvordan deres profil, vejledning, arbejds- og prøveformer fungerer i forhold til videregående uddannelse. Desuden har vi spurgt eleverne hvad de mener. Hvorfor har de egentlig valgt hhx eller htx? Hvordan svarer uddannelsen til deres forventninger? Og hvad er deres planer efter eksamen? Disse planer og holdninger sammenlignes endelig med dimittendernes uddannelsesvalg. Vi har således undersøgt hvor mange der læser videre, hvad de læser – og hvordan de har oplevet overgangen til videregående uddannelse.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Overgange fra hhx og htx til videregående uddannelse
Forfatter: Bo Söderberg (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 35
Årstal: 2001