Forsøger du at skabe dialog i din klasse, men ender det ofte med en fragmenteret samtale – uden retning? Og griber du så i stedet til den velkendte ’jeg stiller spørgsmål, og eleverne svarer’-model. I så fald er du langt fra den eneste. For selv om dialogisk undervisning er et ideal i dansk pædagogik og uddannelseskultur, er det langt fra den undervisningsform, der gennemsyrer de danske klasseværelser. Tværtimod ser det ud til at være den mere traditionelle form, hvor læreren stiller spørgsmål, eleven svarer, og læreren giver feedback, som dominerer. Det fortæller Caroline Schaffalitzky, der er lektor i filosofi på Syddansk Universitet og har forsket i den dialogiske samtale. ”Forskning både internationalt og i Danmark viser, at eleverne lige fra første klasse trænes i den såkaldte IRE (initiering, respons og evaluering)-model. På overfladen kan den ligne en dialog, men i virkeligheden er det tjek-spørgsmål og lærersvar.

Det er en orkestreret samtale, hvor læreren laver huller til elevernes input, og langt fra en samtale, der bygger på det, der kendetegner dialogen – såsom fælles fokus, samarbejde og fremdrift,” siger Caroline Schaffalitzky.

Artiklen er med i Magasinet Gymnasieforskning 21

Download PDF →

Fakta

Titel: Nysgerrige spørgsmål sætter gang i elevernes dialog
Forfatter: Eva Frydensberg Holm
Udgivelse: Magasinet Gymnasieforskning (21)
Genre: Formidlingsartikel
Omfang: 4
Årstal: 2020