Afhandlingen sætter fokus på forholdet kommune/folkeskole, men forfatteren ser samtidigt dette forhold som symptomatisk på en bevægelse, der gør sig gældende flere steder i vores velfærdsstat og uddannelsessystem. I den forstand handler afhandlingen ikke blot om skolen, men mere generelt om tilblivelse af nye betingelser for velfærdsledelse. Med folkeskolen som eksempel ønsker afhandlingen at bidrage til en samtidsdiagnose om opkomsten af velfærdsledelse.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Noisy Management – A History of Danish School Governing from 1970-2010
Forfatter: Justine Grønbæk Pors
Institution: Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School
Udgivelse: School in Organization and Management Studies, Copenhagen Business School
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 363
Årstal: 2011