Sidste nummer af MONA bragte en artikel af Mai Murmann hvori hun præsenterede en teoretisk model for hvordan narrativer i et undervisningsforløb kan understøtte elevers undersøgende læring på museer. Tanken er at modellen vil kunne fungere som teoretisk afsæt for design af narrative forløb i forbindelse med en kommende udstilling på Experimentarium. Jeg tvivler på at det er tilsigtet, men som  modellen er tegnet, repræsenterer den faktisk 60’ernes læringsparadigme: kognitiv informationsbehandling. Tidligere museumsformidling har i høj grad været baseret på dette læringsparadigme (jf. Hein, 1998), men paradigmet stemmer hverken overens med Mai Murmanns tanker om elevers undersøgende læring eller med intentionerne bag hands-on science-centre. Måske blev figuren bare tegnet lidt for simpel? Mai Murmanns oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Narrativer kan være effektfulde - brugt rigtigt
Forfatter: Niels Bonderup Dohn
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA 2009 (4), s. 86-89, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 4
Årstal: 2009