Med gymnasiereformen i 2005 kom to nye begreber ind i styredokumenterne: Innovation og fagligt samspil. (…) De diskursivt formidlede opfattelser af, hvad styredokumenternes krav indebærer, sætter gymnasiets fag under pres – bl.a. af den nævnte gængse opfattelse – og da kravene om fagligt samspil og udvikling af elevernes innovative evner har en så central placering i styredokumenterne, bliver det oplagt at undersøge hvordan fagene reagerer på dette pres, og i den forbindelse finder jeg det specielt væsentligt at undersøge følgende spørgsmål: Peger den didaktiske udvikling i og af fagene i samme retning? Konvergerer fagene til ét markedsorienteret økonomi- og samfundsfag? Er der nogen dannelsesmæssige potentialer i den måde, kravet om fagligt samspil og udvikling af elevernes innovative evner bliver rekonstekstualiseret på? I denne artikel vil undersøgelsen ske gennem et casestudie af, hvordan rekontekstualisering af kravet sker på et stx-gymnasium (det almene gymnasium) – en uddannelse, der ifølge sin formålsparagraf dels skal ”forberede eleverne til videregående uddannelse”, dels har ”et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed” (Undervisningsministeriet 2010a). Casen er et komplext undervisningsforløb fra X-købing Gymnasium (XG), hvor fagene Engelsk, Samfundsfag og Innovation og det obligatoriske faglige samspil Almen Studieforberedelse er i spil. Undersøgelsen skal vise, hvordan faglærerne hver for sig og i samspillet responderer på presset. Casen er således et studie i, hvordan lærerne i forbindelse med planlægning og gennemførelse af et konkret forløb i diskursiv praksis kommunikerer om fag.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Når innovation og fagligt samspil sætter fag under pres – et casestudie
Forfatter: Peter Hobel
Institution: Institut for Kulturrvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: CURSIV 2012 (9), Institut for Uddannelse og Pædagogik
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 25
Årstal: 2012