Rapporten er resultatet af et projekt hvor en gruppe forskere har fulgt 5 gymnasieklasser gennem 1.  2. og 3. g. med henblik på at gennemføre en procesorienteret skriveundervisning i skriftlig dansk. Det var målet at lade eleverne “tage ansvar for deres egne læreprocesser”. Dette blev gjort ved hjælp af logbøger og med respons på og omskrivning af afleverede stile. Forsøget fortsatte i 2. og 3. g..

Download PDF →

Fakta

Titel: Når sproget vokser - En undersøgelse af kvalifikations- og dannelsesmål i skriftlig og mundtlig dansk i et tre-årigt forsøgsprojekt i fem gymnasieklasser
Forfatter: Ellen Krogh, Mi’janne Juul Jensen, Inger Lise Nordsborg, Alma Rasmussen & Agnes Witzke
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Rapport
Omfang: 316
Årstal: 1998