Fysikrapport om acceleration, tekstanalyse af Yahya Hassans digte, synopsis om hooliganisme, erhvervscase om Irma, teknisk rapport om bygning af terrændæk og studieretningsprojekt om fedme og filmen Super Size Me. Enorme mængder af opgaver bliver måned efter måned afleveret af danske gymnasieelever. Skriftlighed hører ikke længere bare hjemme i dansktimerne, men i alle fag, og er en almen studiekompetence, alle skal tilegne sig i løbet af hf, stx, hhx og htx. Skriftlighed er både et mål og et middel på de gymnasiale uddannelser, hvor elever ikke bare skriver for at dokumentere, hvad de kan, men også for derigennem at tilegne sig ny viden.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Når skriftlighed drukner i ord
Forfatter: Ellen Krogh
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasieforskning 2014 (2), 10-13
Genre: Interview
Omfang: 4
Årstal: 2014