Artiklen forklarer den teoretiske baggrund for og viser eksperiment og resultater fra, udviklingen af en ny didaktik for sprog- og litteraturunderundervisning på ungdoms- og voksenniveau. Ved en klasses fælles studier af mundtlige fremførelser af en tekst og den efterfølgende respons og diskussion, aktiveres almene kropslige og kommunikative kompetencer – ved kreativ formning af lydens mening forhandler man tekstens tolkninger og muligheder. Det kræver ritualiseret respons, vejledning og lytteundervisning. Undervisningseksperiment på ungdomsuddannelser og mikro-analyse og en Bachtin-inspireret sprogbrugsanalyse af video- og lyddata af helklassedialogen herfra, udgør materiale og analysemetode for artiklens forslag til sprog- og litteraturstudier med flere formål: 1) At fremme elevernes sproglige metabevidsthed og litterære kompetence, især styrkes studiet af fortællerstemme og -synsvinkel. 2) At give underviseren redskab til at forme udforskende helklassedialog, kreativ problembaseret undervisning på fagligt højt niveau. 3) Et pædagogisk biprodukt viste sig endvidere at være skabelse af en undervisningspraksis for studier af kulturel egenart, en øget opmærksomhed for fællesskabet og elevernes forskellighed i den objektiverede identitet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Mundtlig fortolkning - kreativ praksis i litteratur- og sprogundervisning
Forfatter: Tina Høegh
Institution: Syddansk Universitet
Udgivelse: Acta Didactica Norge 2012, Vol, 6 (1)
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 21
Årstal: 2012