Udredningen af matematikfaget på de gymnasiale uddannelser er et arbejde som Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet har påtaget sig på baggrund af et oplæg fra de tre fagkonsulenter matematik på STX & HF, HHX og HTX.

Fagkonsulenternes oplæg tager udgangspunkt i erkendelsen af at ”matematikfagets identitet og form er under pres set i lyset af IT -udviklingen og udviklingen i elevrekrutteringen til de gymnasiale uddannelser, hvorfor der efterlyses en faglig udredning med fokus på områderne: fagets kerneområder –faglige mål og arbejdsmetoder, lærernes faglige og pædagogiske kompetencer, elevmotivation, de faglige resultater, fagets rolle i fagsamarbejde samt lokal udvikling og udviklingsprojekter”.

Dette er blevet samlet til følgende konkrete arbejdsspørgsmål forundersøgelsen:

A1: Hvad er fagenes realiserede mål og indhold?

A2: Behov og evt. mangler hos aftagere?

A3. Behov og evt. mangler hos nabofag?

B1: Rekruttering af formelle kvalifikationer?

B2: Reelle kompetencer og kompetencebehov hos nyansatte?

B3: Matematiklærernes daglige udfordringer og udviklingsbehov?

C1: Formelle resultater – hvor er knasterne?

C2: Hvordan arbejder eleverne med matematik og hvor oplever de problemer?

C3: Er elevernes forudsætninger fra folkeskolen tilstrækkelige – evt. konkrete problemer?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Matematikudredningen Udredning af den gymnasiale matematiks rolle og udviklingsbehov
Forfatter: Britta Eyrich Jessen, Christine Holm & Carl Winsløw
Institution: Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 68
Årstal: 2015