I min replik til de ovennævnte indlæg vil jeg koncentrere mig om to aspekter, som jeg synes dels har været underbelyst i de nævnte fremlæggelser, dels har karakter af perspektivering. Jeg tænker på den socialpsykologiske dimension og den sammenlignende fagdidaktiks placering i den uddannelsespolitiske debat.(…) Måske kunne fagdidaktisk blending være en vej; for hvad sker der, når vi overfører et fags didaktiske selvforståelse til et andet? Ved at anvende én fagdidaktisk optik på et helt andet fagdidaktisk felt kunne man opnå en slags verfremdungseffekt, hvor optikken ville tydeliggøre uklare eller slet belyste områder eller uhensigtsmæssige fagdidaktiske selvforståelser. Måske der af denne øvelse ville blive behov for at skabe nye fag, andre fagrækker eller nye ”faglige områder” (som det til en vis grad er sket i gymnasiet). Alt i alt en øvelse som måske kunne ækvivalere en såkaldt kompleks verden. Et sådant ”globalt” blik er i det hele taget den sammenlignende fagdidaktiks store mulighed. De oprindelige artikler om SFD kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Lyst og ulyst i en kompleks verden – replik til indlæg fra Buhl, Jakobsen og Dolin
Forfatter: Mads Th. Haugsted
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: CURSIV 2011 (7), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 6
Årstal: 2011