Én ting er at vedtage nye regler for en given uddannelse. En anden ting er, hvordan de aktuelle aktører reagerer på dem. Det skulle vise sig, at 2005-reformens krav om indførelse af interdisciplinær undervisning i de gymnasiale uddannelser kunne anskues ud fra såvel et regelperspektiv som et aktørperspektiv. Reglerne krævede samspil mellem de gymnasiale fag, men forskellige grupper af ledere, lærere og elever havde forskellige reaktioner i forhold til disse regler. Konsekvensen blev, at de gennem deres forskellige former for samarbejde skabte forskellige muligheder for at undervise og arbejde interdisciplinært. Reglerne skabte grundlaget for handlinger, men aktørerne banede vejen for forskellige handlemuligheder.

Kapitlet undersøge karakteren af disse handlemuligheder, som de ser ud for ledelse, lærere og elever.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Logiske eller kausale relationer – om elevers sammentænkning af fag
Forfatter: Lilli Zeuner
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 78, Sporskifte i gymnasiet: Reform og handlemuligheder, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, 83-101
Genre: Bidrag til forskningsrapport
Omfang: 26
Årstal: 2010