Formålet med projektet har været dels at afdække forskellige forståelser af hvad løbende evalue­ring af elevernes udbytte omfatter, dels at belyse forskellige former for konkret praksis for løbende evaluering af udbytte. Samtidig har det været et formål at belyse hvordan forskellige rammebetin­gelser spiller ind på denne praksis. Rapporten tager afsæt i undervisernes forståelser, erfaringer og synspunkter på emnet fra kvalitative interview, og dette perspektiv er supple­ret med synspunkter fra interview med ledelsespersoner på de tre uddannelser.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Løbende evaluering i gymnasiet
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 55
Årstal: 2004