Selv om vi lever i en globaliseret verden med samtidig on-line interaktion og en enorm ekspansion i turisme og rejser, indeholder undervisningen i vores skoler nok ikke i tilstrækkelig grad et globalt perspektiv. Men lærere der prøver at råde bod på dette ved at inddrage nye litteraturer i klasseværelset, kan få et problem med at undervise i krævende postkoloniale tekster over for etnisk homogene grupper med måske ret få personlige erfaringer med verden uden for lokalsamfundet. I en undersøgelse af et læseprojekt i engelskundervisning i to svenske gymnasieklasser som jeg gennemførte i 2004, var der kun én elev med indvandrerforældre, dvs. klasserne var tæt ved at være etnisk homogene. Hvad skal lærerne så overveje når de underviser i engelsk som fremmedsprog i en sådan klasse? I denne artikel vil jeg diskutere nogle aspekter der kan ses som pædagogiske risici og muligheder.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Litteratur som kontaktzone i engelskklassen
Forfatter: Anne Thyberg
Institution: School of Humanities, Växjö University
Udgivelse: Bente Meyer, Lise Jeremiassen, Pia Zinn Ohrt & Karen Risager (red.), (Aarhus Universitetsforlag), Sprogforum, nr. 41
Genre: artikel
Omfang: 4
Årstal: 2007