Læserundersøgelsen af magasinet Gymnasieforskning blev tilrettelagt i foråret 2019 og gennemført i september 2019. Flertallet af besvarelserne er indkommet den 20.-24. september 2019.

Formål

Formålet med læserundersøgelsen var at finde ud af:

  • Hvem der læser og bruger magasinet (lærere, faglige ledere, skolens ledelse?)

  • Hvordan magasinet bliver brugt i organisationen på skolen

  • Hvordan magasinet bliver brugt af den enkelte lærer/teamleder

  • Hvilke emner, temaer, stofområder og formidlingsformer, der især fænger målgruppen.

Sådan gjorde vi

Læserundersøgelsen er udført som en kvantitativ elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som er distribueret til udvalgte gymnasier to uger efter at magasinet Gymnasieforsknings efterårsudgave var på gaden. Vi har brugt det digitale spørgeskemaredskab Survey Monkey som platform for undersøgelsen.

Vi udvalgte på forhånd 20 gymnasier med blik for både størrelse (antal elever og ansatte) beliggenhed (storby/provinsby/land) og uddannelsestyper (stx, hhx, htx og hf). Alle gymnasier abonnerer på magasinet Gymnasieforskning. Vi skrev til rektorerne og fik positive tilkendegivelser fra i alt ni rektorer og uddannelsesledere, der gerne ville distribuere undersøgelsen til deres i alt cirka 900 ansatte. Link til spørgeskemaundersøgelsen er endvidere delt i Gymnasieforsknings Facebook-gruppe. Undersøgelsen er efterfølgende også distribueret til lederne af yderligere tre gymnasier med i alt cirka 350 ansatte.

 

Læserundersøgelsen er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings udlodningsmidler.

Download PDF →

Fakta

Titel: Opsamling af resultater i læserundersøgelse af magasinet Gymnasieforskning
Forfatter: Gymnasieforskning
Udgivelse: Gymnasieforskning
Genre: rapport
Omfang: 10
Årstal: 2019