Denne rapport er en revideret og stærkt udvidet udgave af en tidligere rapport (fra februar 2001) om gymnasie- og hf-elevers læse- og stavefærdigheder. Denne anden udgave redegør i lighed med førsteudgaven for aspekter af mere end 500 elevers læse- og stavefærdigheder, som de fremtrådte med screeningsmaterialet Læsetekster for gymnasium, hf mv. (Arnbak & Elbro, 2000) i efteråret 2000. I rapporten her er der tilføjet oplysninger om, hvordan det senere gik de deltagende gymnasieelever og hf-kursister. Her er der således mulighed for at se nærmere på, hvordan lærerne vurderede deltagernes danskfaglige færdigheder ved slutningen af 2. hf og 3. g. Desuden er der oplysninger om deltagernes selvvurderinger som læsere. Og man kan se sammenhængene mellem læsefærdighederne ved starten af den gymnasiale uddannelse og deltagernes succes. Dermed kan man få indblik i screeningsmaterialets prædiktive gyldighed. Det helt nye stof i denne rapport indledes med afsnittet “Læsefærdigheder og gennemførelse af gymnasial uddannelse”.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Læse- og stavefærdigheder i 1.g og 1. hf – og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale uddannelser. Anden rapport fra en screening med Læsetekster for gymnasium, hf mv.
Forfatter: Carsten Elbro
Institution: Center for Læseforskning, Københavns Universitet
Genre: Rapport
Omfang: 39
Årstal: 2004