I denne rapport præsenteres resultaterne fra forskningsprojektet Læringsmiljø på hhx – kvaliteter og udfordringer. Forskningsprojektet tager udgangspunkt i, at der er nogle forhold ved hhx, som fungerer rigtig godt, når det gælder rekrutteringen fra bredere sociale grupper, og når det gælder interessen for at arbejde i erhvervslivet. Projektet vil derfor afdække, hvorfor disse forhold fungerer godt, for på den måde at kunne trække erfaringer videre – bl.a. til de andre gymnasiale uddannelser.

På den baggrund og inspireret af et tilsvarende forskningsprojekt på det tekniske gymnasium besluttede Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved DPU/AU i samarbejde med Danske Erhvervsskoler – Lederne at igangsætte et forskningsprojekt, der skulle afdække disse forhold nærmere med særligt fokus på pædagogikken og det sociale læringsmiljø på hhx set fra elevernes perspektiv.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Læringsmiljø på hhx – Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet
Forfatter: Arnt Louw Vestergaard, Rikke Brown & Birgitte Simonsen
Institution: Center for ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 103
Årstal: 2010