“Kvalitetsudvikling i gymnasieskolen” er Uddannelsesstyrelsens oplæg til institutionsmæssig udvikling som en del af den årlige rutine på de almene gymnasier. Fra den regelmæssige interne evaluering på de enkelte hold, som for længst er indarbejdet, kendes den grundlæggende tankegang, at arbejdet kan forbedres ved med mellemrum at blive analyseret, debatteret og revideret. Det nye er, at en tilsvarende analyse, debat og revision nu også er nødvendig på institutionsniveau, ikke med henblik på ekstern kontrol eller offentliggørelse, men for internt at sikre, at de ansatte på den enkelte skole står sammen om at af spejle en foranderlig omverdens skiftende krav. “Kvalitetsudvikling i gymnasiet” står på mange måder i gæld til de erfaringsrapporter, skolerne indsendte efter afprøvningen af et tidligere udviklingsprojekt, “Standarder og profiler” (2. udg. 1998). En sammenfatning af disse evalueringer findes som tillæg til “Kvalitetsudvikling i gymnasiet”: “Erfaringer med “Standarder og profiler””.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Kvalitetsudvikling i gymnasiet
Institution: Undervisningsministeriet
Genre: Rapport
Årstal: 2001