Projektet “Kvalitet der kan ses” er et forsøg på at belyse kvaliteten i det danske uddannelsessystem. Til dette formål er der inddraget en række forskellige områder, der hver for sig og tilsammen kan bidrage til at tegne et billede af kvaliteten af det danske uddannelsessystem. Hovedformålet er at skabe et grundlag for fortsatte forbedringer, så uddannelsessystemet kan følge med og tilpasse sig samfundets behov og udvikling. Vi har udvalgt 7 uddannelsespolitiske målsætninger eller “kvalitetsmålsætninger” samt 5 rammevilkår/forudsætninger. De sidste udgør vigtige forudsætninger for, at “kvalitetsmålsætningerne” kan opfyldes. Målsætningerne og rammevilkårene belyses ved hjælp af et antal indikatorer.

I publikationen er der forsøgt anvendt såvel målbare som ikke-målbare faktorer til at belyse udvalgte sider af uddannelsessystemet. Målsætningerne belyses gennem en række “indikatorer”, der skal forstås bredt, idet de også refererer til mere kvalitative forhold. Projektets metode blev præsenteret i et hæfte fra december 1998, hvor alle indikatorerne blev nærmere beskrevet. Udgangspunktet for projektet har været, at der udelukkende anvendes materiale, som ministeriet i forvejen har adgang til. Det er derfor vanskeligt at drage håndfaste konklusioner af denne første konkretiserede version af “Kvalitet der kan ses”. Metoden og datagrundlaget er endnu for uudviklet og ufuldstændigt. På en række områder har der ikke været et datagrundlag, der kunne dokumentere den valgte indikator, eller som kun delvis belyser den. Vi har derfor ikke her beskrevet alle de indikatorer, der kan belyse de enkelte målsætninger og rammevilkår. I fremtidige udgivelser af “Kvalitet der kan ses” vil disse og muligvis andre indikatorer blive inddraget.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Kvalitet der kan ses
Institution: Undervisningsministeriet
Genre: Rapport
Årstal: 2000