Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'author' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'category' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'comments' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Kompetencebegrebet er for alvor slået igennem inden for den uddannelsespolitiske retorik. Det gælder også på erhvervsuddannelsesområdet, hvor det har erstattet kvalifikationsbegrebet. Formålet med denne artikel er at analysere, i hvilket omfang dette skift i begrebsbrugen er udtryk for ændringer i den erhvervspædagogiske tænkning og i hvilket omfang, det udtrykker et nyt samfundssyn. Formålet er endvidere at undersøge på hvilken måde introduktionen af kompetencebegrebet afspejles i de krav, der fra uddannelsesplanlæggernes side stilles til såvel uddannelsernes indhold som til elev- og lærerrolle.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kompetencebegrebet anskuet ud fra et erhvervspædagogisk perspektiv
Forfatter: Ida Juul
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: CURSIV 2006 (1), s. 7-26
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 20
Årstal: 2006