Formålet med følgeforskningen er at dokumentere og genere viden i tilknytning til syv udviklingsprojekter, der på forskellig vis søger at styrke klasserumsledelse og inddragelsen af eleverne/kursisterne, så de oplever skolen som motiverende og engagerende, og så de fastholdes i deres faglige udvikling og opnår gode studievaner. Sigtet er at belyse, hvad der virker i undervisningen og klasserummet, hvis flere elever skal opleve motivation og opleve sig inddraget i undervisningen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Klasserumsledelse og elevinddragelse - Følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsplan på det gymnasiale område
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Projektbeskrivelse
Omfang: 5
Årstal: 2013