Den mest udbredte og traditionsrige evalueringsform i uddannelsessystemet er karaktergivning. Der er noget bastant og endegyldigt over karakterer. Færdes man rundt på skoler i eksamenstiden og i de måneder, hvor der uddeles karakterblade, hører man ofte spørgsmålet: Hvad fik du? Hvad gav hun dig? Selve ordlyden afslører en grundlæggende problematik i forbindelse med karaktergivning, hvilket fremgår af min ph.d.-afhandling: Elever får karakterer, og lærere giver dem. Ikke som en gave, snarere som en dom. Karakterer optræder i kommunikationen mellem lærer og elev, og det er interessant at tage fat på spørgsmål som: Hvordan fungerer karakterer som kommunikation mellem elever og lærere? Forstår elever de budskaber, der ligger gemt i en karakter? Hvad fortæller lærere med en karakter? Hvordan tager karakterer farve af den tid og den kontekst, hvori de skabes?

Eksternt link →

Fakta

Titel: Karaktergivning i praksis
Forfatter: Tanja Miller
Institution: University College Nordjylland
Udgivelse: Uddannelse 2006 (1), Undervisningsministeriet
Genre: Tidsskriftartikel
Årstal: 2006