I denne rapport sætter EVA fokus på den interne karaktergivning på de treårige gymnasiale uddannelser. Undersøgelsen ser på, hvordan selve karaktergivningen på de gymnasiale uddannelser foregår, hvilken betydning karakterer har for elevernes tilgang til læring, og hvordan man på gymnasierne kan arbejde med at skabe en kultur og praksis omkring karaktergivning, der både understøtter ensartetheden og kvaliteten i de karakterer, der gives, og elevernes læring.

I efteråret 2016 fulgte en kvantitativ undersøgelse af de afgivne årskarakterer og prøvekarakterer på de gymnasiale uddannelser med fokus på fag samt mundtlig kontra skriftlig bedømmelse.

Download PDF →

Fakta

Titel: Karaktergivning i gymnasiet. En undersøgelse af, hvordan lærere giver karakterer, og hvordan karakterer påvirker elevers tilgang til læring
Forfatter: Sarah Richardt Schoop (et al)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: forskningsrapport
Omfang: 140
Årstal: 2016