Rapporten er en evaluering af udviklingsprojekt på 8 gymnasieskoler. Den giver svar på hvad der forstås ved innovation, hvorfor og hvordan man kan arbejde med innovation i praksis, så det indtænkes i elevernes læring, i udvikling af arbejdsformer og i nytænkning af skolens organisatoriske rammer. I del 1 introduceres og diskuteres projektets organisering og  den metode vi benytter i evalueringen af projektet. I del 2 analyserer vi projektets program, dvs. den ansøgningstekst som projektet blev bevilget på grundlag af. Selve ansøgningen er vedhæftet som bilag til rapporten. I del 3 præsenteres evalueringer af første fase af projektet, som  det har udfoldet sig på de otte gymnasier, der udgør ansøgerskolerne, de såkaldte partnerskoler. Afsnittene er skrevet, så de  kan læses selvstændigt. I del 4 foretager vi en sammenfatning af evalueringerne på de otte partnerskoler og sammenkobler det med de innovationsteoretiske diskussioner, der har fundet sted i del 2.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Innovation i gymnasiet, rapport 1
Forfatter: Torben Spanget Christensen, Peter Hobel & Michael Paulsen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, nr. 79, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 145
Årstal: 2010