Denne rapport er en del af en omfattende evaluering af konkrete projekter på otte skoler for at udforske, hvad der forstås ved innovation i de gymnasiale uddannelser, samt hvorfor og hvordan man kan arbejde med innovation i praksis. Teksten evaluerer elevernes læring, udvikling af arbejdsformer og vurderer nytænkning af skolens organisatoriske rammer. Rapporten er en sammenskrivning af de to sidste delrapporter, rapport 3 og 4. Rapport nr. 3 gør status på innovationsprojektet på de partnergymnasier, der har været med i projektet fra start, og som har været den primære genstand for dataindsamlingen i evalueringen. Rapport nr. 3 bygger på data indsamlet i skoleåret 2011/2012 på de otte partnergymnasier, der startede projektet. Desuden bygger rapporten på andre data fra projektet, herunder nogle af projektets egne skrifter. Rapport nr. 4 er en teoretisk sammenfatning og en begrebsudvikling i forlængelse af begrebsudviklingen i rapport 1 og 2 og på grundlag af de empiriske analyser. Vi foretager dels en begrebsudvikling i forhold til de innovationstyper, som vi så at sige har uddestilleret fra vores observationer på partnergymnasierne i projektet (det første afsnit i denne publikation) og dels i forhold til betingelser og muligheder for gennemførelse af centralt initierede pædagogisk-didaktiske programmer på skoler, ligeledes uddestilleret fra observationer på partnergymnasierne (de to sidste afsnit i denne rapport).

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Innovation i gymnasiet, rapport 3 og 4
Forfatter: Torben Spanget Christensen, Peter Hobel, Michael Paulsen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 89, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 229
Årstal: 2012