Rapporten udspringer af anden runde af en evaluering af et udviklingsprojekt på 8 gymnasieskoler. Den giver svar på hvad der forstås ved innovation, hvorfor og hvordan man kan arbejde med innovation i praksis og undersøger de faglige netværks betydning i udvikling af fag og nye arbejdsformer. Rapporten undersøger og diskuterer således de forståelser af innovation, der anvendes og udvikles i pilotprojekter og i faglige netværk i innovationsprojektet. Til det formål søger den at etablere en forståelse af fænomenet innovation, som kan danne grundlag herfor. Vi spørger til hvad indholdet i projekterne er, og hvilke konsekvenser det har for undervisningen i gymnasiet? Der spørges endvidere til hvilke begrundelser og rationaler man i projekterne lægger til grund for de måder, man mener, der skal arbejdes med innovation på? Om der er sammenhæng mellem de forståelser, som kommer oppefra i projektet, og de forståelser den konkrete udøvelse af innovativ undervisning opererer ud fra? Om der sker en udvikling over tid af måderne innovation opfattes på i projektet? Hvordan projektets innovationsforståelser forholder sig til de gymnasiale lovkrav om almendannelse og studieforberedelse? Hvad det er for en slags innovative evner, projekterne efterstræber at udvikle hos eleverne? Om det er fag-faglige innovative evner? Om det er alment dannende og myndiggørende innovative evner? Eller om det er markedsorienterede og strategiske innovative evner?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Innovation i gymnasiet, rapport 2
Forfatter: Torben Spanget Christensen, Peter Hobel, Michael Paulsen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 82, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 145
Årstal: 2011