Innovation er kommet på gymnasiernes dagsorden i kølvandet på gymnasiereformen af 2005. Det er nedfældet i de fire gymnasiale uddannelsers formålsparagraf, at gymnasiet skal ”udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans”. Men hvad er innovation i en gymnasial sammenhæng? Det spørgsmål optager lektor Peter Hobel fra Syddansk Universitet. Og han er, sammen med Torben Spanget Christensen og Michael Paulsen, kommet frem til et svar i form af en ny definition af innovation: ‘Innovation’ betegner det at nytænke og forbedre (altså ikke blot forandre) en eksisterendepraksis i verden på en etisk forsvarlig måde sammen med aktører berørt af og agerende i denne praksis på baggrund af relevant viden. Ifølge Peter Hobel er den nye definition et bud på at give en forskningsbaseret definition, som gør det muligt at tale om, hvad innovation er i en alment dannende ungdomsuddannelse.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Innovation: Hvad er vigtigere end hvordan
Forfatter: Peter Hobel
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasieforskning 2014 (2), 4-7
Genre: Interview
Omfang: 4
Årstal: 2014