Inklusion er et af voksenuddannelsescentrenes (VUC) opdrag på institutionsniveau og bliver dermed en del af klasserummenes DNA. Artiklen belyser – med bidrag fra et empirisk studie – hvordan lærere på VUC håndterer og oplever den påtvungne inklusionssatte ramme.

Artiklen illustrerer, hvordan VUC’s klasserum fordrer konstant undervisningsdifferentiering og metodevariation, hvor lærerne påtager sig divergerende roller i bestræbelserne på at opfylde de mange behov.

Men artiklen peger også på, at lærerne oplever dilemmaer manifesteret som afmagtsfølelser i et klasserum med voksne myndige borgere, der – i forlængelse af uddannelsernes bekendtgørelser – bør føres ud af deres selvforskyldte umyndighed.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Inklusionspædagogik – et didaktisk grundvilkår på VUC – En undersøgelse af hvordan VUC-lærere oplever og håndterer diversiteten
Forfatter: Lea Lund Larsen
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Udgivelse: CURSIV 2015 (17), Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet,
Genre: artikel
Omfang: 15
Årstal: 2015