Det var en meget spændende oplevelse at læse artiklen “Ude i verden har man heller ikke en brugsanvisning” – erfaringer fra et eksperimentelt laboratorieforsøg i fysik i gymnasiet” skrevet af Lene Møller Madsen, Christine Holm og Lasse Seidelin Bendtsen i Mona, 2009(2), på baggrund af et såkaldt induktivt forsøg med en 2. g-klasse på Rysensteen Gymnasium. Jeg skal ikke reflektere over de mere didaktiske elementer i undersøgelsen. Jeg vil alene  trække nogle videnskabsteoretiske pointer frem som muligvis kan indgå i fysikundervisningen i gymnasiet. Den oprindelige artikel skrevet af Lene Møller Madsen, Christine Holm og Lasse Seidelin Bendtsen, kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Induktive forsøg stimulerer naturfagsundervisningen
Forfatter: Kurt Møller Pedersen
Institution: Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA, 2009 (2), s. 74-78, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 5
Årstal: 2009