Undersøgelsen af stavefejl ved studentereksamen 1998 tager temperaturen på studenternes stavefejlsevner. Den er et led i Uddannelsesstyrelsens løbende kontrol med undervisningens kvalitet. Omkring 1000 danske stile fra studentereksamen maj 1998, fordelt over hele landet og på køn og linje, er optalt for stavefejl af enhver type og vægt. Slemme r-fejl (jeg definerer) og næsten umærkelige sammensætningsfejl (bagved huset). Materialet er bearbejdet fra alle væsentlige synsvinkler, og resultatet fremlægges i anskuelig skemaform. Med undersøgelsen i hånd kan enhver, der har faste ideer om de unge menneskers staveduelighed, få sine fornemmelser dokumenteret eller afkræftet. Og skolens folk kan se, hvor det lønner sig at sætte ind i undervisningen. Undersøgelsen er tænkt som grundlag for en ønskværdig offentlig og faglig debat om stavefejl. Den foreliggende undersøgelse er empirisk. Den tæller fejl, fordeler i fejltyper, udregner gennemsnit i tal og procenter, pr. side og pr. stil osv. Rapporten fremlægger et første forslag til en fortolkning af tallene. At foretage en dybere fortolkning af fejlene er ikke dens anliggende. Dette overlades til praktikere og debattører.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Hvordan staver studenterne? - en undersøgelse af stavefejl i studentereksamensstilene 1998
Institution: Uddannelsesstyrelsen
Udgivelse: Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie 2002 (6)
Genre: Rapport
Omfang: 70
Årstal: 2002