Vi kan ikke forholde os til problemstillingen på en måde, hvor det kun handler om, hvordan vi ændrer de unge mennesker, så de passer til VUC og hf. Vi bliver nødt til også at se på, hvordan vi kan ændre VUC og hf, så de passer bedre til de mennesker, der rent faktisk befolker det.” Ordene kommer fra lektor ved Syddansk Universitet Steen Beck og problemstillingen, han refererer til, handler om, hvordan unge, der i dag går på hf og VUC har vidt forskellige behov og forudsætninger for at lære. Han udtaler sig bl.a. på baggrund af et stort udviklingsprojekt, FAG på Randers HF & VUC, hvor han sammen med forskerkollegaen Michael Paulsen, nu Aalborg Universitet, kortlagde forskellige kursisttyper og i et tæt samarbejde med lærerne iværksatte en række bud på, hvordan man som lærer og som institution bedre kan håndtere denne mangfoldighed.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Hvor langt skal vi gå?
Forfatter: Steen Beck
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasieforskning 2014 (2), 18-24
Genre: Interview
Omfang: 7
Årstal: 2014