Undersøgelsen har i forhold til disse unge to formål:

Det primære formål er ud fra et borger- det vil sige ungeperspektiv at udbygge forståelsen af de unge og den forskellighed, der præger dem og deres situation.

Sekundært er det formålet at rette et konstruktivt fokus på, hvad der set fra igen særligt de unges eget perspektiv, men også de professionelles skal til for, at de oplever en positiv forandring i relation til deres samlede livssituation og/eller bringes tættere på uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Samlet set er formålet med undersøgelsen at besvare følgende overordnede spørgsmål: 1. Hvordan oplever og håndterer unge på kanten af det danske samfund deres hverdagsliv, problemer og samlede livssituation? 2. Hvad skal der ifølge de unge og de nærmeste professionelle omkring de unge til for at kunne sikre positive forandringer for de unge i relation til at komme ud af kontanthjælpssystemet og opnå en forbedret livssituation?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Hvem er de unge på kanten af det danske samfund? Om hverdagsliv, ungdomskultur og indsatser der gør en positiv forskel
Forfatter: Noemi Katznelson, Helene Elisabeth Dam Jørgensen & Niels Ulrik Sørensen
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 129
Årstal: 2015