Elever fra gymnasiefremmede hjem mangler ofte det sproglige grundlag for at forstå fagsproget i gymnasiet, og typisk oplever de, at det gymnasiale fagsprog ikke kan bruges udenfor skolens mure. Gymnasielærere kan ikke tage for givet, at eleverne behersker gymnasiets sprog på forhånd, siger Susanne Murning, der blandt andet forsker i gymnasiefremmedes muligheder i uddannelsessystemet.

Artiklen er en del af et tema om frafald og fastholdelse i magasinet GymnasieForskning #14.

 

Download PDF →

Fakta

Titel: Gymnasiets sprog gør skolen fremmed for håndværkersønner. Interview med Susanne Murning
Forfatter: Mikkel Kamp
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Udgivelse: Gymnasieforskning (14), s. 18-21
Genre: formidlingsartikel
Omfang: 2
Årstal: 2018