Den nye gymnasiereform har i det seneste år betydet store forandringer på landets gymnasieskoler og implementering af helt nye forløb som eksempelvis “Almen studieforberedelse”. Artiklen tager udgangspunkt i udviklingsprojektet “Energi i Husholdningen” som beskæftiger sig med erfaringsopsamling i relation til flerfagligt samarbejde på baggrund af parallelle projektforløb i Almen studieforberedelse på fire gymnasier. Samspillet mellem flere fag om en bestemt sag tages op til overvejelse med udgangspunkt i fokusgruppeinterviews med elever og lærere fra de fire gymnasier. Her behandles spørgsmål som “Hvordan er det flerfaglige samspil blevet realiseret?” og “Hvilke undervisningsformer befordrer det flerfaglige samarbejde?”. Der peges på iøjnefaldende problemstillinger som resultat af erfaringerne fra udviklingsprojektet. Herefter diskuteres forudsætninger for vellykkede flerfaglige forløb med særligt fokus på læreren i en vejlederrolle. Det konkluderes at hvis man ikke omlægger undervisningen i retning af den sag-orienterede undervisningsform, får det sag-orienterede samarbejde meget trange kår. udviklingsprojektet “Energi i Husholdningen”.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasieskolen imellem fag og sag – flerfaglighed i Almen studieforberedelse
Forfatter: Søren C. Sørensen, Ole R. Christensen, Diana Stentoft & Paola Valero
Institution: Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro
Udgivelse: MONA 2006 (4), s. 21-40, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 20
Årstal: 2006