Drenge præsterer dårligere end piger i gymnasiet. Ved de afsluttende gymnasieeksaminer inden sommerferien fik pigerne 0,8 karakterpoint højere i gennemsnit end drengene. Det viser en måling fra Dansk Erhverv, som har sat gang i en heftig debat hen over sommeren. Er drengene for dovne, eller ligger problemet i skolen, som favoriserer pigerne?

Hverken debatten eller problemet er nyt. Tendensen er årelang, men gabet er øget de senere år. Konsekvensen er, at den gen- nemsnitlige pige nu har adgang til 65 flere forskellige videregående uddannelser end den gennemsnitlige dreng, påpeger Dansk Erhverv. Hvis vi skal løse problemet, skal vi ud over den polariserede diskussion om, hvorvidt det er skolens eller drengenes egen skyld. Det mener Ane Qvortrup, professor og leder af Center for Gymnasieforskning på Syddansk Universitet. Hun har forsket i drenge og pigers forskellige muligheder i undervisningen i gymnasiet.

Download PDF →

Fakta

Titel: Gymnasielærere kan modvirke karaktergabet mellem drenge og piger. Interview med Ane Qvortrup
Forfatter: Marie Bille
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Magasinet GymnasieForskning (26), s. 10-14, 2022
Genre: formidlingsartikel
Omfang: 4
Årstal: 2022