Studiet undersøger hvilke argumentationsmæssige roller brugen af naturfagligt indhold har i otte sociovidenskabelige gruppediskussioner. En analyse viser at naturfagligt indhold stedvist spiller en informativ rolle – eventuelt i forbindelse med talernes forsøg på at etablere et fælles udgangspunkt for den efterfølgende diskussion. Men talerne brugte typisk naturfagligt indhold kreativt og selektivt i argumentationsstrategier i forbindelse med forsøg på at rammesætte problemstillingen til deres egen fordel. Manuskriptet forklarer, hvordan disse argumentationsstrategier virker pragmatisk i diskussionerne, og diskuterer resultaternes betydning for dansk gymnasiepraksis.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasieelevers sociovidenskabelige argumentation
Forfatter: Jan Alexis Nielsen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA, 2012 (3), s. 21-39, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 18
Årstal: 2012