Gymnasieforskning inviterer til ’hands-on’-seminar med den verdenskendte amerikanske uddannelsesforsker Paul Cobb og hans to forskningskolleger Kara Jackson og Erin Henricks.

Seminariet foregår d. 14. – 15. maj 2018 i Nyborg.

Se mere og tilmeld dig seminariet på www.gymnasieforskning.dk/seminar-paul-cobb/ eller læs mere nedenfor.

Seminariet har til formål at udvikle de deltagende skolers strategi og deres konkrete arbejde med at realisere den enkelte skoles specifikke indsatsområder for undervisning af høj kvalitet inden for rammerne af gymnasiereformen.
Sammen med Paul Cobb tilrettelægger vi seminariet specifikt for de gymnasiale uddannelser i den aktuelle reform-kontekst og med afsæt i de deltagende skolers konkrete strategi, organisation og særlige indsatsområder.

Professor Paul Cobb har gennem de seneste ti år stået i spidsen for et af verdens største empirisk baserede forskningsprojekter i skole- og undervisningsudvikling, det såkaldte MIST-projekt. I tæt samarbejde med over 40 skoler og fire skoledistrikter har Paul Cobb og hans store forskningsteam undersøgt, hvordan man som skole bedst udvikler undervisning af høj kvalitet.

Paul Cobbs omfattende forskning har resulteret i en sammenhængende og empirisk funderet Theory of action om, hvordan man gennem ledelse og organisering understøtter og udvikler et konstruktivt samspil mellem de mange forskellige faktorer, der spiller en rolle for udvikling af undervisningspraksis. Paul Cobbs forskning tilbyder således en række empirisk funderede forbedrings-strategier, der tager højde for den enkelte skoles specifikke kontekst og organisering.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: GymForsk #3 Seminar: Gymnasiereformen og udvikling af undervisning af høj kvalitet - to-dages seminar om strategi- og organisationsudvikling med den verdenskendte uddannelsesforsker Paul Cobb.
Forfatter: Gymnasieforskning
Udgivelse: GymForsk #3
Genre: nyhedsbrev
Omfang: 2
Årstal: 2017