Afhandlingen analyserer anvendelsen af grafregneren i gymnasiets matematikundervisning, efter at den ved en bekendtgørelsesændring i 1997 blev indført som et obligatorisk værktøj til den afsluttende skriftlige eksamen på både A- og B-niveau i det almene gymnasium og på Hf. I afhandlingen fokuseres på og arbejdes med lærernes holdninger til og erfaringer med dette teknologiske værktøjs anvendelighed. Grafregneren ses i afhandlingen på linje med andre hjælpemidler som et redskab til at fremme elevernes matematiklæring, ikke som et mål i sig selv, og analysen i afhandlingen er både teoretisk og empirisk. Observeret læreradfærd sammenholdes med teorier om læreradfærd og om adfærd i relation til indførelse af ny teknologi.

Download PDF →

Fakta

Titel: Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning – Lærernes holdninger og erfaringer
Forfatter: Dinna Balling
Institution: Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 385
Årstal: 2003