Når man ser på udviklingen i tilgangen til ungdomsuddannelserne  må man samtidig forholde denne til udviklingen i ungdomsårgangenes størrelse. I 1980 bestod gruppen af 15-19 årige af ca. 400.000 personer, mens antallet af 15-19 årige i 1998 var faldet til ca. 288.000. Tilgangen til de almengymnasiale uddannelser har været nogenlunde stabil i perioden. Det matematiske gymnasium har oplevet en tilbagegang, der kan skyldes både de små årgange og de voksende erhvervsgymnasiale uddannelser. Tilgangen til den flerårige hhx har været svingende, mens 1-årig hhx og htx er vokset støt.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gennemførelse, studieskift og frafald – fra ungdomsuddannelse til Ph.d
Institution: Undervisningsministeriet
Udgivelse: Statistiske analyser af uddannelser, 2000 (7)
Genre: Statistisk materiale
Omfang: 97
Årstal: 2001