Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'author' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'category' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'comments' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Denne rapport indeholder en evaluering af faget fysik i det almene gymnasium. Evalueringen er gennemført i et samarbejde mellem EVA og en faglig evalueringsgruppe i henhold til instituttets Handlingsplan 2000. Evalueringen baserer sig på et stort dokumentationsgrundlag, herunder selvevalueringsrapporter fra 15 udvalgte gymnasieskoler, to spørgeskemaundersøgelser der omfatter hhv. elever i 1.-2.g og 3.g, interviewundersøgelser med studerende og undervisere på en række videregående uddannelser samt evalueringsgruppens besøg på de 15 gymnasieskoler.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fysik i skolen - skolen i fysik
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 293
Årstal: 2001