I dette særnummer af Gympæd 2.0 om gymnasiereformen 2017 beskrives Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet følgeforskningsprogram, som går i gang på 40 gymnasier. Lektor Ane Qvortrup leder programmet.

Fokusområde: Fagligt samspil.

Reformen fra 2005 lagde i den forbindelse op til, at elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans skulle i spil, og at eleverne skulle anvende fagene inden for deres studieretninger til at producere ny viden. Måske ikke ny viden i absolut forstand, men ny viden for dem selv.

Dette fokus på fagligt samspil førte til centrale nyskabelser som Almen Studieforberedelse på stx, Studieområdet på hhx og htx, faggrupperne på hf og studieretningsprojektet. Det faglige samspil udfordrer fag og fagdidaktik og sætter fagene og deres undervisningspraktikker under pres, når ’hændelsen’ er fagligt samspil og ikke enkeltfaglig undervisning.

Forskere fra Syddansk Universitet har fulgt denne proces, hvor fagligt samspil udfordrer fagene, og hvor samspilsorienteret didaktisk planlægning udfordrer (fag)didaktikken.

I denne artikel undersøger Peter Hobel, hvordan elevernes innovative evner udvikles i forbindelse med rapport- og synopsisskrivning.


Fakta

Titel: Fokusområde: Faglig udvikling og fagsamspil
Forfatter: Peter Hobel
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gympæd 2.0 (17)
Årstal: 2017